CRM system

Kunderelasjonshåndtering, customer relationship management (CRM), er en markedsføringsteori som omhandler styring av kunder og kunderelasjoner i en virksomhet. Et CRM-system er et elektronisk informasjonssystem som støtter slik markedsføring med arbeidsprosesser og programvare. Et journalsystem er egentlig et ordresystem der journallinjene er ordrer med status som mulig salg, tilbud sendt, under betaling, betaling utført og tapt salg.

Behandling skal selges
MyClinic utvider din bruk av journallinjer slik at du lagrer mer informasjon om salgsprosessen ved siden av det medisinske. Dette er viktig informasjon for din bedrift og som selvsagt ikke vises pasienten. Informasjon om prosessen før og etter salget er helt og holdent din klinikk sin eiendom. MyClinic Klinikksystemer helseteknologi behandler klinikkene som fullbefarne foretak.

Samhandling
Alle jobber mot samme kalender, også pasientene, istedenfor å sitte på hver sin kalender slik Infodok og Pasientsky gjør.  På den måten avverges booking av behandlere og materiell på flere skyer samtidig. En behandler som leies ut til sykehus kan dermed trygt brukes bookes på en klinikk, vel vitende om at behandleren ikke har kolliderende oppdrag utenfor klinikken. Dette er en av MyClinic sine store styrker og vårt metode for å fohindre duplisering av data som timeavtaler, pasienter, behandlere, diagnoser, medisiner etc har fått oppmerksomhet og blir fulgt nøye av Alphabet, Google Lifescience (nå Verily Inc).

Statistikk og dashboard
Hent ut lister og rapporter på et blunk. En grunnleggende del av et CRM system er å ha en full oversikt over hva som er kunder og hva som er leads ved å samle data fra eksterne kilder. Slik kan systemet tilpasses etter bedriftens salgsprosess, og du har full kontroll på salgsmuligheter, pipeline og statistikk fra start til slutt.

Integrering med ditt system

Vi tar hele prosessen med å flytte dine eksisterende data til en sikker skybasert løsning med alle de sertifikater som er påkrevet i henhold til GDPR. Tjenesten er en engangskostnad på 10.000,- NOK som kommer i tillegg til den årlige lisensen på 5040,- NOK.

GDPR

420,-
pr. mnd
Pasientjournal
med tillgangskontroll
som oppfyller alle
GDPR kravene.
Kontakt oss
(5 lisenser av gangen)

MyClinic™ gjør det mulig for deg som pasient, å ta med deg journalen din, overalt og til alle behandlere uansett hvor du er i verden.

MyClinic™ er ikke bare et journalsystem, men en totalløsning for hele klinikken. Vi har integrert Helfo, apotek, regnskap, budsjett, innkjøp, GDPR, tutorials, SMT- listen, CRM osv...

Vi innehar en total helseplattformløsning til helse- Norge, Europa & USA.
Male musculoskeletal system, examle of left arm and hip.
Alle ansatte og behandlere ved et behandlingssted har ulike behov og ønsker hvordan journalsystemet sin forside skal se ut. Enhver kan desgine det etter eget ønske, også endre det ved behov
GDPR
Journalsystemer
Fastlege
Tannlege
Fysioterapeut
Estetikk
Osteopat
Homeopat
Massasjeterapeut
Omsorg
CRM System
Klinikk
Betalingsløsning
Blodprøver
Fastlege
Tannlege
Fysioterapeut
Estetikk
Osteopat
Homeopat
Massasjeterapeut
Omsorg
Kiropraktor
Ny brukerkonto
Anonym egenmelding
Danish login
Norwegian login
Swedish login
English login
Arabic login
Ukrainian login
Spanish login
CRM System
Klinikk ERP
Betalingsløsning
Blodprøver
Røntgen
Pandemi og epidemi
Søk i klinikker
GDPR
GDPR ved oppkjøp
Ny brukerkonto
Journalsystemer
Fastlege
Tannlege
Fysioterapeut
Estetikk
Osteopat
Homeopat
Massasjeterapeut
Omsorg