GDPR
GDPR ved oppkjøp
GDPR
GDPR ved oppkjøp

GDPR

Timebok, Helfo, Fakturering, Regnskap, GDPR, Personalmodul, alt er på plass for å styre ditt helseforetak inn i fremtiden. Men først og fremst må du forstå GDPR før du legger klinikkens journallinjer på nett. Les mer her.Helfo, Fakturering, Regnskap, GDPR, Personalmodul, alt er på plass for å styre ditt helseforetak inn i fremtiden. Personvernforordningen påvirker alle bransjer, virksomheter og organisasjoner. General Data Protection Regulation (GDPR) skal sikre like regler for personvern for alle virksomheter og aktører som opererer i EU og EØS land.

Les de offisielle GDPR reglene her.

Pasientens tilgang - Det nye store nå er at pasienter som ønsker det skal nå kunne se sine data i trygge omgivelser på nettleseren og din kjede eller klinikk står ansvarlig for dette. Skytilgang er påbudt og Myclinic løser dette problemet for deg. Pasienter som ønsker det signer ganske enkelt opp og dagen etter har denne profilen fått journallinjer, timeavtaler, legeerklæringer, sykemeldinger, behandlinger, diagnoser etc. Bare pasienten selv og behandlerne med spesifikke tillatelse har tilgang til pasienten. Dette er MyClinic sin detaljerte tilgangskontroll brukt i praksis. Her er regelen for pasient tilgang.

Pasient portal med klinikkens design - En pasient portal spesiallaget for din klinikk kan leveres av MyClinic. Ønsker du å gi dine kunder en følelse av din eksklusive design, logo, meny og funksjonalitet så gir MyClinic denne muligheten, enten spesialsydd av oss, eller din administrator på klinikken kan overta uten å skrive en linje med programmeringskode. Pasient portalen kan evolvere og sevsagt alltid har den dine produkter tilgjengelige for kunden ved timebooking.

GDPR - Per 2020 vil en sjekk fra Datatilsynet klare seg med tomme profiler, men når tilsynet kommer tilbake for andre gang er det fare for substansielle bøter hvis pasientene som har bedt om det ikke ser sine journallinjer. Husk, pasienten skal ha tilgang og per idag kan bare MyClinic hjelpe din klinikk i Norge. Her er tre viktige GDPR punkter som endret Helse Norge og Europa da de trådte i kraft 20 Mai 2015.  (Unnlatelse ble straffbart for foretak ved bøter i 2018.)

1. Right to Access
Elektronisk format når kunden ber om internet-tilgang og det er mulig for klinikken. (Det ble mulig med MyClinic.) Det holder altså ikke lenger å kun levere journaler på papir. Andre momenter som bør være velkjent for de fleste er informasjon om hvem som kan se, eller endre journaldataene, mulighet til å slette seg selv fra klinikken (journaldata blir stående igjen som ordrelinjer på en fiktiv pasient), varsling om avvik fra rutinene når f.eks uvedkomne har hatt adgang til data ved feiltakelser, rutiner for sikkerhssjekker, utnevnelse av personvernoffiser osv. Les GDPR regelen i Kap. 3 art. 15 her.)

2. Data Portability
Informasjonen som sendes ut skal være maskinleselig. F.eks bruker MyClinic kryptert XML når Helfo eller If mottar refusjonsoppgjør. Når Pasienter ber om sin egen journal i MyJournal så logger de seg inn på sin egen profil eller så kan de laste opp dataene sine i XML formatet og dermed maskinleselig. Les GDPR regelen i Kap. 3 art. 20 her.

1. Privacy by Design
Tilsvarer tilgangskontroll slik at personvernet opprettholdes. MyClinic har personvern ned til det minste hull i en tann. Les GDPR regelen i Kap.3 art. 25 her (og i detalj her).

Integrering med ditt system

Vi tar hele prosessen med å flytte dine eksisterende data til en sikker skybasert løsning med alle de sertifikater som er påkrevet i henhold til GDPR. Tjenesten er en engangskostnad på 10.000,- nok som kommer i tilleg til den årlige lisensen på 5040,- nok.

GDPR

420,-
pr. mnd
Pasientjournal
med tillgangskontroll
som oppfyller alle
GDPR kravene.
Kontakt oss
(5 lisenser av gangen)

MyClinic™ gjør det mulig for deg som pasient, å ta med deg journalen din, overalt og til alle behandlere uansett hvor du er i verden.

MyClinic™ er ikke bare et journalsystem, men en totalløsning for hele klinikken. Vi har integrert Helfo, apotek, regnskap, budsjett, innkjøp, GDPR, tutorials, SMT- listen, CRM osv...

Vi innehar en total helseplattformløsning til helse- Norge, Europa & USA.
Alle ansatte og behandlere ved et behandlingssted har ulike behov og ønsker hvordan journalsystemet sin forside skal se ut. Enhver kan desgine det etter eget ønske, også endre det ved behov
GDPR
Journalsystemer
Fastlege
Tannlege
Fysioterapeut
Estetikk
Osteopat
Homeopat
Massasjeterapeut
Omsorg
CRM System
Klinikk
Betalingsløsning
Blodprøver
Fastlege
Tannlege
Fysioterapeut
Estetikk
Osteopat
Homeopat
Massasjeterapeut
Omsorg
Kiropraktor
CRM System
Klinikk ERP
Betalingsløsning
Blodprøver
Røntgen
Pandemi og epidemi
Søk i klinikker
GDPR
GDPR ved oppkjøp
Ny brukerkonto
Anonym egenmelding
Danish login
Norwegian login
Swedish login
English login
Arabic login
Ukrainian login
Spanish login
Ny brukerkonto
Journalsystemer
Fastlege
Tannlege
Fysioterapeut
Estetikk
Osteopat
Homeopat
Massasjeterapeut
Omsorg
Røntgen