Klinikk ERP


- En undersøkelse som Gerry McGoverngjennomførte blant over 14 000 intranettbrukere, viste at det viktigste folk ønsker fra et ERP system (Enterprise Resource Planning) er å finne folk og få tilgang til verktøy som prosjektstyring, fagsystemer og CRM. Deretter følger personalstoff og nyheter fra virksomheten. MyClinic regner journalystemene sine som en del av CRM funksjonaliteten, men som alle bedrifter har klinikker mange samarbeidspartnere som leverandørerer, regnskapsførere og logistikkarbeidere. Derfor leveres Klinikk ERP (litt engelsk) som en tredje portal som støtter opp om flere av en bedrifts virksomhetsområder som produksjon, lager, salg, innkjøp og Elektronisk prosjekt styring ved GANTT og SCRUM diagram med items av typen Project, Task, Support. Prosjektstyringsverktøyet er integrert og bygget inn i MyClinic sin skyløsning.

Prosjektstyring - Elektronisk prosjekt styring ved GANTT diagram med items av typen Project, Task, Support. Prosjektstyringsverktøyet er integrert og bygget inn i MyClinic sin skyløsning.

Fagsystemer -
Journalsystemer innen forskjellige helsefagretninger som Fastlege, Tannlege, Fysioterapeut, Estetiker, Osteopat etc tar vare på pasientkontakt, innkalling, behandling og beskjeder per telefon, sms, email eller brevpost.

ERP og CRM - Journalsystemene alene klarer ikke ta for seg all den kontakten dagens klinikkansatte skal gjøre unna i løpet en uke. Tannhelseprodukter skal bestilles, lagres og selges, kampanjer skal gjennomføres og markedsføring initieres og følges opp. Klinikk ERP innholder lister som Contact list (ikke pasientprofiler men vanlige kontaktkort som på telefonen din), Companies, Employees, Documents, Appointments, Latest changes osv.

Integrering med ditt system

Vi tar hele prosessen med å flytte dine eksisterende data til en sikker skybasert løsning med alle de sertifikater som er påkrevet i henhold til GDPR. Tjenesten er en engangskostnad på 10.000,- nok som kommer i tilleg til den årlige lisensen på 5040,- nok.

GDPR

420,-
pr. mnd
Pasientjournal
med tillgangskontroll
som oppfyller alle
GDPR kravene.
Kontakt oss
(5 lisenser av gangen)

MyClinic™ gjør det mulig for deg som pasient, å ta med deg journalen din, overalt og til alle behandlere uansett hvor du er i verden.

MyClinic™ er ikke bare et journalsystem, men en totalløsning for hele klinikken. Vi har integrert Helfo, apotek, regnskap, budsjett, innkjøp, GDPR, tutorials, SMT- listen, CRM osv...

Vi innehar en total helseplattformløsning til helse- Norge, Europa & USA.
Alle ansatte og behandlere ved et behandlingssted har ulike behov og ønsker hvordan journalsystemet sin forside skal se ut. Enhver kan desgine det etter eget ønske, også endre det ved behov
Male musculoskeletal system, examle of left arm and hip.
GDPR
Journalsystemer
Fastlege
Tannlege
Fysioterapeut
Estetikk
Osteopat
Homeopat
Massasjeterapeut
Omsorg
CRM System
Klinikk
Betalingsløsning
Blodprøver
Ny brukerkonto
Anonym egenmelding
Danish login
Norwegian login
Swedish login
English login
Arabic login
Ukrainian login
Spanish login
CRM System
Klinikk ERP
Betalingsløsning
Blodprøver
Røntgen
Pandemi og epidemi
Søk i klinikker
Fastlege
Tannlege
Fysioterapeut
Estetikk
Osteopat
Homeopat
Massasjeterapeut
Omsorg
Kiropraktor
GDPR
GDPR ved oppkjøp
Ny brukerkonto
Journalsystemer
Fastlege
Tannlege
Fysioterapeut
Estetikk
Osteopat
Homeopat
Massasjeterapeut
Omsorg