Kiropraktor

Journalsystem
For kiropraktorklinikker tilpasset muskulære plager og ledd plager.  Utnytt myClinic sin ledende helseplattform med booking i samme system som timeboken slik at pasienten ikke får timeavtaler som overlapper fastlegetimer eller sykehustimer.

Samarbeid
På tvers av fagretningene slik at pasienten følges opp med en unik journal.  Pasienten kan logge seg på, følge sin egen journal og komme med tilbakemeldinger. Oppfølgingen knytter deg nærmere pasienten.  Pasienten blir et felles prosjekt for behandlere som jobber i team på tvers av helseforetak og geografi. Kiropraktorens samfunnsrolle forsterkes.

Produktspesifikasjon
Journalsystem
CRM
Logistikk
HELFO integrasjon
Forsikringsselskaper
Henvisninger
Epikriser
Rekvisisjoner
Billed og dokument vedlegg
2D modell
3D modell
Faktura
Økonomistyring
Betalingsløsning
Statistikk
Bidrar med data til forskning
Eksportmodul
Importmodul

Ring  +47 90776139 eller mail post@myclinic.no idag for en prat om hvordan din kiropraktirklinikk kan løfte aktivitetsnivået og spille på lag med pasient, helsesektor, samfunn og ikke minst GDPR.

Bruk egendesignet portal mot din klinikksky eller en felles behandlerportal for alle norske behandlere. Egen portal gir mulighet til egne diagnoser, behandlinger og produkter.
Example showing temple of example patient Henrik Wergeland.
Bruk hele skjermen på pasienten og utvid 3D-modellen etter behov. Begrens antall journallinjer på fagområde, diagnose, behandling, medisin, produkt, behandler, klinikk, avdeling eller sykehus.
Legg journallinjer rett inn på 3D-modellen. Journallinjen får tilknyttet diagnose, behandlinger og produkter som følger med systemet eller dere kan registrere egne diagnoser, behandlinger og produkter.
Et stort antall 3D-modeller er tilgjengelige. Hvis din journallinje ikke har kroppselementer i den valgte modellen så foreslår systemet å bytte 3D-modell.
Uke, dag eller månedsbasert timebok. Bakover i tid er timeavtaler grå, frem i tid har avtaler egen farge for hver behandler. Med mulighet til kryssjekk mot andre skyer så du unngår dobbelbooking av dine behandlere på andre klinikker. Must-have for kjedevirksomhet eller hvis dere leier ut behandlere.

Integrering med ditt system

Vi tar hele prosessen med å flytte dine eksisterende data til en sikker skybasert løsning med alle de sertifikater som er påkrevet i henhold til GDPR. Tjenesten er en engangskostnad på 10.000,- nok som kommer i tilleg til den årlige lisensen på 5040,- nok.

GDPR

420,-
pr. mnd
Pasientjournal
med tillgangskontroll
som oppfyller alle
GDPR kravene.
Kontakt oss
(5 lisenser av gangen)

MyClinic™ gjør det mulig for deg som pasient, å ta med deg journalen din, overalt og til alle behandlere uansett hvor du er i verden.

MyClinic™ er ikke bare et journalsystem, men en totalløsning for hele klinikken. Vi har integrert Helfo, apotek, regnskap, budsjett, innkjøp, GDPR, tutorials, SMT- listen, CRM osv...

Vi innehar en total helseplattformløsning til helse- Norge, Europa & USA.
Alle ansatte og behandlere ved et behandlingssted har ulike behov og ønsker hvordan journalsystemet sin forside skal se ut. Enhver kan designe det etter eget ønske, også endre det ved behov.
GDPR
Journalsystemer
Fastlege
Tannlege
Fysioterapeut
Estetikk
Osteopat
Homeopat
Massasjeterapeut
Omsorg
CRM System
Klinikk
Betalingsløsning
Blodprøver
Fastlege
Tannlege
Fysioterapeut
Estetikk
Osteopat
Homeopat
Massasjeterapeut
Omsorg
Kiropraktor
Ny brukerkonto
Anonym egenmelding
Danish login
Norwegian login
Swedish login
English login
Arabic login
Ukrainian login
Spanish login
CRM System
Klinikk ERP
Betalingsløsning
Blodprøver
Røntgen
Pandemi og epidemi
Søk i klinikker
GDPR
GDPR ved oppkjøp
Ny brukerkonto
Journalsystemer
Fastlege
Tannlege
Fysioterapeut
Estetikk
Osteopat
Homeopat
Massasjeterapeut
Omsorg