Fastlege

Journalsystem for Allmennlege
Myclinic sine journalsystem har vært tilgjengelige på norske allmennlegekontor siden 2017. Myclinic er et komplett og driftssikkert journalsystem som alltid har på plass det siste av elektronisk kommunikasjon og viktig funksjonalitet. Som fastlege vil du også få gleden av å kunne tilby e-konsultasjoner, timebestilling, og alt annet et fastlegekontror kan ønske seg.
Journalsystem for Spesialistlege
Myclinic journalsystem dekker rutinene i spesialistpraksisen og tilrettelegger for effektiv utførelse. Journalsystemet er til bruk i ulike typer spesialistpraksiser og har tilpasninger til fagområdene. Eksempelvis inneholder systemet egen arbeidsflate for gynekologiske undersøkelser som blant annet inkluderer gynekologisk anamnese. Hudlegenes system inneholder undersøkelsene prikktest, lappetest og lysbehandling. Myclinic kan også integrert med de aller fleste apparater som er i bruk i norske øyelegepraksiser.

Med Myclinic som leverandør kan du være sikker på at du alltid har på plass det siste av elektronisk kommunikasjon og viktig funksjonalitet. Ved åpning av en pasientjournal gjør Myclinic automatisk oppslag på pasientens fastlege. Rapportering til Norsk Pasientregister (NPR) og støtte for Fritt behandlingsvalg er også inkludert i systemet. Myclinic er åpen for Helserespons for digital pasientdialog. Vårt råd til andre spesialister er å vurdere Myclinic dersom man skal ha nytt datasystem. Myclinic er dyktige på installering, support og oppfølging av sine kunder.
Journalsystem for Helsestasjon
Myclinic er et unikt EPJ-system som vil være til god hjelp for norske kommuner. Journalsystemet understøtter alle arbeidsprosesser på helsestasjonen og har egne fagjournaler for lege, helsesykepleier og jordmor. Myclinic inneholder blant annet gruppevis journalføring, maler for årsbestemte undersøkelser og rapporter for oppfølging av manglende undersøkelser.
Male musculoskeletal system, examle of left arm and hip.
Journalsystem for Kommunehelsetjeneste
Myclinic har som mål å bli den ledende leverandørene til norsk kommunehelsetjeneste. Journalsystemet Myclinic sørger for god samhandling og dekker de fleste helsetjenestene i kommunen. Journalsystemet tilrettelegger for effektiv utførelse av arbeidsprosessene på legekontor, legevakt og helsestasjon og inkluderer dialogmeldinger mellom enhetene. Fastlegene i kommunen kan kommunisere digitalt med sine pasienter via helsenorge.no, inkludert e-konsultasjon, timebestilling og reseptfornyelse på nett.
For hele helsesektoren
Myclinic journalsystem er verdens mest moderne helse plattform. Myclinic har vært en viktig samarbeidspartner for deler av norsk helsevesen siden 1999 og leder utviklingen innen digital samhandling og e-helse. Myclinic er ti bruk på legekontor, i spesialistpraksiser, på helsestasjoner, i tannhelsebransjen innen omsorg og i kommunehelsetjenesten over hele landet.

Alltid tilgang
Som bruker av Myclinic vil de nye tjenestene sørger for at alle data er trygt lagret i skyen og ditt elektroniske journalsystem er tilgjengelig online slik at du kan jobbe hvor du vil, når du vil. I skyen er journalsystemet enda raskere, mer stabilt og tryggere enn noen gang.

Privacy by Design
Tilsvarer tilgangskontroll slik at personvernet opprettholdes. MyClinic har personvern ned til den minste detalj. GDPR reglene fra EU har gjordt det påbudt å bruke systemer som er utviklet med tilgangskontroll fra begynnelsen. Eksisterende systemer med Ad-Hoc tilgangskpontroll lagt på i ettertid er dermed forbudt.

Integrering med ditt system

Vi tar hele prosessen med å flytte dine eksisterende data til en sikker skybasert løsning med alle de sertifikater som er påkrevet i henhold til GDPR. Tjenesten er en engangskostnad på 10.000,- nok som kommer i tilleg til den årlige lisensen på 5040,- nok.

GDPR

420,-
pr. mnd
Pasientjournal
med tillgangskontroll
som oppfyller alle
GDPR kravene.
Kontakt oss
(5 lisenser av gangen)

MyClinic™ gjør det mulig for deg som pasient, å ta med deg journalen din, overalt og til alle behandlere uansett hvor du er i verden.

MyClinic™ er ikke bare et journalsystem, men en totalløsning for hele klinikken. Vi har integrert Helfo, apotek, regnskap, budsjett, innkjøp, GDPR, tutorials, SMT- listen, CRM osv...

Vi innehar en total helseplattformløsning til helse- Norge, Europa & USA.
Alle ansatte og behandlere ved et behandlingssted har ulike behov og ønsker hvordan journalsystemet sin forside skal se ut. Enhver kan designe det etter eget ønske, også endre det ved behov.
GDPR
Journalsystemer
Fastlege
Tannlege
Fysioterapeut
Estetikk
Osteopat
Homeopat
Massasjeterapeut
Omsorg
CRM System
Klinikk
Betalingsløsning
Blodprøver
Fastlege
Tannlege
Fysioterapeut
Estetikk
Osteopat
Homeopat
Massasjeterapeut
Omsorg
Kiropraktor
Ny brukerkonto
Anonym egenmelding
Danish login
Norwegian login
Swedish login
English login
Arabic login
Ukrainian login
Spanish login
CRM System
Klinikk ERP
Betalingsløsning
Blodprøver
Røntgen
Pandemi og epidemi
Søk i klinikker
GDPR
GDPR ved oppkjøp
Ny brukerkonto
Journalsystemer
Fastlege
Tannlege
Fysioterapeut
Estetikk
Osteopat
Homeopat
Massasjeterapeut
Omsorg