Journalsystemer

Alle MyClinic journalsystemer er deler av ett journalsystem for pasienten. Men å se alle diagnoser, behandlinger og metoder fra alle helsefagretninger i samme brukergrensesnitt gir behandler og pasient for mye informasjon. Pasienten trenger for eksempel ikke vite om alle kreft operasjoner som finnes og synslegen har ikke behov for å sette diagnosene brukt av tannleger. Derimot skal pasient og fastlege se alle journallinjer automatisk. Uavhengig av fagretning deler vi alle journalsystemene våre inn i to adskilte portaler, pasientsiden (myjournal) og behandlersiden (myclinic). Slik presenterer vi disse på engelsk:

myJournal
A cloud-based patient-centric journal with key patient data and data import functionality supporting GDPR requirements free of charge for patients. Used by patients (to request import data) and clinics (to export data).

myClinic
A comprehensive patient journal with consolidated and multidisciplinary data from dentists, dental hygienists, general practitioners, specialists, physical therapists and other related disciplines. Used by clinics and practitioners to support operations.

Integrering med ditt system

Vi tar hele prosessen med å flytte dine eksisterende data til en sikker skybasert løsning med alle de sertifikater som er påkrevet i henhold til GDPR. Tjenesten er en engangskostnad på 10.000,- nok som kommer i tilleg til den årlige lisensen på 5040,- nok.

GDPR

420,-
pr. mnd
Pasientjournal
med tillgangskontroll
som oppfyller alle
GDPR kravene.
Kontakt oss
(5 lisenser av gangen)

MyClinic™ gjør det mulig for deg som pasient, å ta med deg journalen din, overalt og til alle behandlere uansett hvor du er i verden.

MyClinic™ er ikke bare et journalsystem, men en totalløsning for hele klinikken. Vi har integrert Helfo, apotek, regnskap, budsjett, innkjøp, GDPR, tutorials, SMT- listen, CRM osv...

Vi innehar en total helseplattformløsning til helse- Norge, Europa & USA.
Male musculoskeletal system, examle of left arm and hip.
Alle ansatte og behandlere ved et behandlingssted har ulike behov og ønsker hvordan journalsystemet sin forside skal se ut. Enhver kan desgine det etter eget ønske, også endre det ved behov
GDPR
Journalsystemer
Fastlege
Tannlege
Fysioterapeut
Estetikk
Osteopat
Homeopat
Massasjeterapeut
Omsorg
CRM System
Klinikk
Betalingsløsning
Blodprøver
Fastlege
Tannlege
Fysioterapeut
Estetikk
Osteopat
Homeopat
Massasjeterapeut
Omsorg
Kiropraktor
Ny brukerkonto
Anonym egenmelding
Danish login
Norwegian login
Swedish login
English login
Arabic login
Ukrainian login
Spanish login
CRM System
Klinikk ERP
Betalingsløsning
Blodprøver
Røntgen
Pandemi og epidemi
Søk i klinikker
GDPR
GDPR ved oppkjøp
Ny brukerkonto
Journalsystemer
Fastlege
Tannlege
Fysioterapeut
Estetikk
Osteopat
Homeopat
Massasjeterapeut
Omsorg