Omsorg

Fokus på pasienten
Ved å samle all pasientinformasjon på én lett tilgjengelig plattform får personale frigjordt mer tid til å fokusere på pleien. MyClinic for sekundær-helsetjenesten fungerer på tvers av sykehus og regionale helsenettverk. Du får et omfattende informasjonssystem som følger en pasient hele livet. Automatisering, beslutningsstøtte og et tilpassbart grensesnitt støtter personalet i alle ledd. MyClinic er en åpen plattform som sikrer at du har et EHR-system som er fleksibelt nok for mange års bruk. Utviklere kan bygge nye løsninger som tilfører ytterligere funksjonalitet og gir deg et enda bedre journalsystem.

Bedre beslutningsstøtte
Fra retningslinjer for behandling til varsling om uønskede medikamentelle interaksjoner – MyClinic hjelper helsepersonalet med å ta riktige beslutninger for pasienten, samtidig som du får kontroll over kostnadene.

Tilpassbar arbeidsflate
MyClinic tilpasses avhengig av den enkelte brukers rolle samt pleiesituasjon for å sikre at rett informasjon er tilgjengelig til rett tid.
Forretningsoversikt
De mange rapporterings- og analysefunksjonene gir deg kontroll over budsjetter, ressurstildeling og andre administrative oppgaver

Samarbeid mellom helsefag
MyClinic fungerer på tvers av helse- og velferdssektoren. Alle pleietjenestene får den samme informasjonen, slik at personalet kan fokusere på pasienten.

Pasienten og pårørende involveres
Gi pasientene mulighet til å involvere seg mer i sin egen behandling, og reduser dermed unødvendige besøk. De kan bestille time selv og se sin egen behandlingshistorikk.

Åpen plattform for utvikling
Endringer skjer fort i dagens teknologidrevne verden. For å sikre at EHR-systemet ditt holder tritt med utviklingen, har vi åpnet opp Lifecare for å tillate at tredjeparter legger til nye løsninger på plattformen. Det gjør at journalsystemet ditt kan videreutvikles i takt med teknologien.

Datasikkerhet først
Alle våre datasentre retter seg etter de nyeste nasjonale standardene for behandling av pasientopplysninger og offentlige revisjonskrav. EU reglene etterlevelse ved GDPR - General data Protection Rules. Les mer om dette her.

Integrering med ditt system

Vi tar hele prosessen med å flytte dine eksisterende data til en sikker skybasert løsning med alle de sertifikater som er påkrevet i henhold til GDPR. Tjenesten er en engangskostnad på 10.000,- nok som kommer i tilleg til den årlige lisensen på 5040,- nok.

GDPR

420,-
pr. mnd
Pasientjournal
med tillgangskontroll
som oppfyller alle
GDPR kravene.
Kontakt oss
(5 lisenser av gangen)

MyClinic™ gjør det mulig for deg som pasient, å ta med deg journalen din, overalt og til alle behandlere uansett hvor du er i verden.

MyClinic™ er ikke bare et journalsystem, men en totalløsning for hele klinikken. Vi har integrert Helfo, apotek, regnskap, budsjett, innkjøp, GDPR, tutorials, SMT- listen, CRM osv...

Vi innehar en total helseplattformløsning til helse- Norge, Europa & USA.
Alle ansatte og behandlere ved et behandlingssted har ulike behov og ønsker hvordan journalsystemet sin forside skal se ut. Enhver kan designe det etter eget ønske, også endre det ved behov.
Male musculoskeletal system, examle of left arm and hip.
GDPR
Journalsystemer
Fastlege
Tannlege
Fysioterapeut
Estetikk
Osteopat
Homeopat
Massasjeterapeut
Omsorg
CRM System
Klinikk
Betalingsløsning
Blodprøver
Fastlege
Tannlege
Fysioterapeut
Estetikk
Osteopat
Homeopat
Massasjeterapeut
Omsorg
Kiropraktor
Ny brukerkonto
Anonym egenmelding
Danish login
Norwegian login
Swedish login
English login
Arabic login
Ukrainian login
Spanish login
CRM System
Klinikk ERP
Betalingsløsning
Blodprøver
Røntgen
Pandemi og epidemi
Søk i klinikker
GDPR
GDPR ved oppkjøp
Ny brukerkonto
Journalsystemer
Fastlege
Tannlege
Fysioterapeut
Estetikk
Osteopat
Homeopat
Massasjeterapeut
Omsorg