Pandemi og epidemi overvåkning

Diagnoseutbredelse
En helseplattform tar alle diagnoser på en pasient innen alle helseretninger.  For å få det til kan man ikke skille mellom behandler og pasient.  I så fall dupliseres behandleren fra klinikk til klinikk. Pasient og NAV vet rett og slett ikke hvilken versjon av behandleren man bør snakke med. Hver person får en helseprofil uansett om man er i tilbyder eller omsorgsenden. Bare slik får man en sikker oversikt over utbredelser.

Tilgangskontroll
Influensavirus er en type diagnose.  Daignosen satt av testpersonell kan ikke være samme som selvdiagnose satt av pasienten selv.  Derfor må journalsystemet (full interface for behandler, enkel interface for pasient)  ha tilgangskontrollerte diagnoser.   Live diagnosekart må kunne sammenlikne selvdiagnose med testet diagnose.  Diagnosekart må også skille mellom insidens (antall smittede) og prevalens (press på helsetjeneste over gitt tidsrom).

Nasjonale og globale kart
MyClinic tilbyr nasjonale og internasjonale kart i tillegg til verdensdeler og globale kart med fylkesnivå (administrasjonsnivå 1) og kommune (administrasjonsnivå 2). Metoder for lokalisering er Postnummer og GPS på telefon. Det siste gjør det mulig å overvåke forflyttning av diagnoser.

Pandemikart
Tilgangskontroll må gjennomsyre alt i en helseplattform. Pasienter, diagnoser, behandlinger, behandlere, produkter, journallinjer osv. MyClinic er laget for å håndtere en helseplattform nasjonalt også internasjonalt. Dermed kan vi håndtere globale pandemikart.
International map of Influes A-virus world wide spread/prevalence.
Utbredelse og GDPR
Alle våre datasentre retter seg etter de nyeste nasjonale standardene for behandling av pasientopplysninger og offentlige revisjonskrav. EU reglene etterlevelse ved GDPR - General data Protection Rules. Les mer om dette her. Alle våre datasentre retter seg etter de nyeste nasjonale standardene for behandling av pasientopplysninger og offentlige revisjonskrav. EU reglene etterlevelse ved GDPR - General data Protection Rules. Les mer om dette her.
Epidemikart og prevalens
Epidemikartet under viser en spesiell kariesutbredelse under et gitt tidsrom med friske pasienter trukket fra. Da får vi trykket på helsevesenet i de forskjellige områdene. Prevalens gir gode tall for hvor bemanning bør konsentreres under en epidemi. Prevalens kan bare brukes på nasjonale kart under epidemier.

Integrering med ditt system

Vi tar hele prosessen med å flytte dine eksisterende data til en sikker skybasert løsning med alle de sertifikater som er påkrevet i henhold til GDPR. Tjenesten er en engangskostnad på 10.000,- nok som kommer i tilleg til den årlige lisensen på 5040,- nok.

GDPR

420,-
pr. mnd
Pasientjournal
med tillgangskontroll
som oppfyller alle
GDPR kravene.
Kontakt oss
(5 lisenser av gangen)

MyClinic™ gjør det mulig for deg som pasient, å ta med deg journalen din, overalt og til alle behandlere uansett hvor du er i verden.

MyClinic™ er ikke bare et journalsystem, men en totalløsning for hele klinikken. Vi har integrert Helfo, apotek, regnskap, budsjett, innkjøp, GDPR, tutorials, SMT- listen, CRM osv...

Vi innehar en total helseplattformløsning til helse- Norge, Europa & USA.
Alle ansatte og behandlere ved et behandlingssted har ulike behov og ønsker hvordan journalsystemet sin forside skal se ut. Enhver kan desgine det etter eget ønske, også endre det ved behov
Male musculoskeletal system, examle of left arm and hip.
GDPR
Journalsystemer
Fastlege
Tannlege
Fysioterapeut
Estetikk
Osteopat
Homeopat
Massasjeterapeut
Omsorg
CRM System
Klinikk
Betalingsløsning
Blodprøver
Fastlege
Tannlege
Fysioterapeut
Estetikk
Osteopat
Homeopat
Massasjeterapeut
Omsorg
Kiropraktor
Ny brukerkonto
Anonym egenmelding
Danish login
Norwegian login
Swedish login
English login
Arabic login
Ukrainian login
Spanish login
CRM System
Klinikk ERP
Betalingsløsning
Blodprøver
Røntgen
Pandemi og epidemi
Søk i klinikker
GDPR
GDPR ved oppkjøp
Ny brukerkonto
Journalsystemer
Fastlege
Tannlege
Fysioterapeut
Estetikk
Osteopat
Homeopat
Massasjeterapeut
Omsorg